9–15 March 2020

(10.03 – 15.03.2020)

16

-- Exhibition Cancelled -- Mono NO Aware, Phase II, Jewellery and Video art

Jieyi Sun, Kim Buck, Hongxia Wang, Mian Wu, Zhongze Xue, Koen Jacobs. Jiangliu Dong. Curator-Jieyi Sun

Maximilianstraße 54, Munich, Germany

Opening 11.03 19:00
Tue-Sun